omgevingsvergunning aangevraagd Parallelweg Oost 19f

14 apr 2021
 Parallelweg Oost 19f, uitbreiden woning * 3 april 2021, ODR2103309

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.