omgevingsvergunning aangevraagd Oude Vismarkt 8

17 apr 2019
 Oude Vismarkt 8, verbouw horecaruimte en bovenwoning * 10 april 2019, 0214119568

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.