omgevingsvergunning aangevraagd Oude Vismarkt 18

6 nov 2019
 Oude Vismarkt 18, vervangen dakpannen * 24 oktober 2019, 0214130253

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.