omgevingsvergunning aangevraagd Otto van Reesweg ong.

21 aug 2019
> Otto van Reesweg, perceel CLB00 K 01499, het kappen van een es • 24 juli 2019, 0214125781

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.