omgevingsvergunning aangevraagd Ottersingel/Prijsseweg

8 mei 2019
 Ottersingel/Prijsseweg, bouwen woning * 24 april 2019, 0214120279

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.