omgevingsvergunning aangevraagd Ottersingel 40

26 jun 2019
 Ottersingel 40, aanleg inrit * 14 juni 2019, 0214123350

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.