omgevingsvergunning aangevraagd Oranje Nassaulaan 8

19 jun 2019
 Oranje Nassaulaan 8, kappen boom * 9 juni 2019, 0214123055

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.