omgevingsvergunning aangevraagd Oranje Nassaulaan 6

10 jun 2020
 Oranje Nassaulaan 6, kappen 2 bomen * 28 mei 2020, 0214141718

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.