omgevingsvergunning aangevraagd Oostersingel 18

10 apr 2019
 Oostersingel 18, gebruik bijgebouw t.b.v. fietsreparatie * 29 maart 2019, 0214118897

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.