omgevingsvergunning aangevraagd Oostersingel 1

23 okt 2019
 Oostersingel 1, vergroten woning * 14 oktober 2019, 0214129583

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.