omgevingsvergunning aangevraagd Ooievaarlaan 6

7 apr 2021
 Ooievaarlaan 6, vergroten dakkapel * 25 maart 2021, ODR2102920

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.