omgevingsvergunning aangevraagd Nachtegaallaan 1

16 okt 2019
 Nachtegaallaan 1, bouwen veranda * 4 oktober 2019, 0214128758

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.