omgevingsvergunning aangevraagd Mophosostraat 33

2 okt 2019
 Mophosostraat 33, wijzigen gebruik garage voor kleinschalig bier brouwen * 20 september 2019, 0214128289

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.