omgevingsvergunning aangevraagd Molenwal 4a

8 jul 2020
 Molenwal 4a, uitbreiding kap en plaatsen aanbouw * 25 juni 2020, 0214143343

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.