omgevingsvergunning aangevraagd Molenwal 32a

10 apr 2019
 Molenwal 32a, verbouwen schuur * 2 april 2019, 0214119054

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.