omgevingsvergunning aangevraagd Molenwal 32

3 apr 2019
 Molenwal 32, wijzigen dakbedekking van bijgebouw * 25 maart 2019, 0214118591

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.