omgevingsvergunning aangevraagd Molenkade 1

10 jul 2019
 Molenkade 1, herstel fundering woning * 27 juni 2019, 02141244096

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.