omgevingsvergunning aangevraagd Moerbeiboom 17

9 jun 2021
 Moerbeiboom 17, bouw schuur * 31 mei 2021, ODR2106173

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.