omgevingsvergunning aangevraagd Middelcoopstraat 46

1 mei 2019
 Middelcoopstraat 46, kappen boom * 23 april 2019, 0214120176

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.