omgevingsvergunning aangevraagd Merwedestraat 12

29 apr 2020
 Merwedestraat 12, plaatsen dakopbouw * 20 april 2020, 0214139453

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.