omgevingsvergunning aangevraagd Merelweg 32

8 jul 2020
 Merelweg 32, plaatsen dakkapellen en wijziging gevel * 24 juni 2020, 0214143281

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.