omgevingsvergunning aangevraagd Meerlaan 25

24 dec 2019
 Meerlaan 25, kappen 2 bomen en herplant, 12 december 2019, 0214132693

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.