omgevingsvergunning aangevraagd Meerlaan 23

27 mei 2020
 Meerlaan 23, plaatsen opbouw * 12 mei 2020, 0214140652

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.