omgevingsvergunning aangevraagd Markt 8a

8 apr 2020
 Markt 8a, splitsen woning * 30 maart 2020, 0214138196

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.