omgevingsvergunning aangevraagd Markt 50

21 apr 2021
 Markt 50, plaatsen telecomapparatuur in kerktoren * 7 april 2021, ODR2103463

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.