omgevingsvergunning aangevraagd Markt 20

24 mrt 2021
 Markt 20, aanpassen voorgevel * 11 maart 2021, ODR21021228

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.