omgevingsvergunning aangevraagd Markt 20

16 dec 2020
 Markt 20, maken appartementen boven winkel * 4 december 2020, 0214152447

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.