omgevingsvergunning aangevraagd Markt 15 en 17

1 mei 2019
 Markt 15 en 17, plaatsen markiezen * 24 april 2019, 0214120222

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.