omgevingsvergunning aangevraagd Maasweg ong.

10 Feb 2021
 Maasweg ong, kappen 2 bomen * 29 januari 2021, ODR2100455

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.