omgevingsvergunning aangevraagd Luthulisingel 46

13 mrt 2019
 Luthulisingel 46, plaatsen overkapping met schuurtje * 4 maart 2019, 0214117338

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.