omgevingsvergunning aangevraagd Luthulisingel 14

9 okt 2019
 Luthulisingel 14, plaatsen zonnepanelen * 29 september 2019, 0214128759

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.