omgevingsvergunning aangevraagd Louis Paul Boonpad 2-4

20 jan 2021
 Louis Paul Boonpad 2-4, bouwen verenigingsgebouw met moskee en nevenfuncties * 31 december 2021, 0214153842

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.