omgevingsvergunning aangevraagd Linneauslaan 92

14 apr 2021
 Linneauslaan 92, plaatsen dakkapel * 5 april 2021, ODR2103316

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.