omgevingsvergunning aangevraagd Linnaeuslaan 37

1 mei 2019
 Linnaeuslaan 37, plaatsen dakkapel * 14 april 2019, 0214119761

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.