omgevingsvergunning aangevraagd Linnaeuslaan 163

4 mrt 2020
 Linnaeuslaan 163, aanleggen inrit * 20 februari 2020, 0214136111

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.