omgevingsvergunning aangevraagd Linnaeuslaan 135

23 dec 2020
 Linnaeuslaan 135, plaatsen dakkapel * 12 december 2020, 0214152889

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.