omgevingsvergunning aangevraagd Lanxmeersestraat 17

24 jun 2020
 Lanxmeersestraat 17, verplaatsen in-en uitrit * 10 juni 2020, 0214142453

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.