omgevingsvergunning aangevraagd Lanxmeersestraat 17

17 apr 2019
 Lanxmeersestraat 17, uitbreiding supermarkt * 5 april 2019, 0214119290

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.