omgevingsvergunning aangevraagd Lange Meent 24

16 dec 2020
 Lange Meent 24, vervangen reclame * 4 december 2020, 0214152469

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.