omgevingsvergunning aangevraagd Lange Dreef 1

19 jun 2019
 Lange Dreef 1, kappen boom * 7 juni 2019, 0214123051

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.