omgevingsvergunning aangevraagd Krokuspad 8

15 jul 2020
 Krokuspad 8, plaatsen dakkapel * 1 juli 2020, 0214143672

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.