omgevingsvergunning aangevraagd Koopmansgildeplein 16

20 jan 2021
 Koopmansgildeplein 16, plaatsen digitaal reclamebord * 5 januari 2021, 0214153962

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.