omgevingsvergunning aangevraagd Kooiweg West ong.

21 okt 2020
> Kooiweg West ong., plaatsen schuifpoort * 8 oktober 2020, 0214149232

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.