omgevingsvergunning aangevraagd Kooiweg West ong.

8 jul 2020
 Kooiweg West ong., uitbreiden loods * 30 juni 2020, 0214143597

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.