omgevingsvergunning aangevraagd Kooiweg West ong.

3 jun 2020
 Kooiweg West ong, uitbreiding loods * 22 mei 2020, 0214141298

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.