omgevingsvergunning aangevraagd Kooiweg West 7

2 jun 2021
 Kooiweg West 7, aanleg glasvezelnetwerk * 20 mei 2021, ODR2105642

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.