omgevingsvergunning aangevraagd Kooiweg West 7

21 okt 2020
> Kooiweg West 7, herbouw schuur en bijgebouwen * 9 oktober 2020, 0214149299

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.