omgevingsvergunning aangevraagd Kooiweg Oost thv nr 7

28 aug 2019
 Kooiweg Oost thv nr. 7, kappen boom * 14 augustus 2019, 0214126562

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314