omgevingsvergunning aangevraagd Kleine Buitenom 5

15 jan 2020
 Kleine Buitenom 5, uitbreiden verdieping en realiseren aanbouw * 3 januari 2020, 0214133490

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.