omgevingsvergunning aangevraagd Kleine Buitenom 2

22 jan 2020
 Kleine Buitenom 2, plaatsen dakopbouw * 9 januari 2020, 0214133744

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.